Sellel leheküljel võite täita Tallink Takso töötaotlusankeedi ning soovi korral selle välja printida.
Enne taotluse saatmist palume kindlasti kontrollida, et kõik andmed oleksid sisestatud korrektselt.
Kui olete otsustanud ankeet välja printida, juhime teie tähelepanu sellele, et enne on vajalik ankeedi allalaadimine.
Pärast ankeedi täitmist palume see saata alloleval postiaadressil:
AS Tallink Takso - Kadaka tee 7, Tallinn 10621
Tel.: +372 640 8920, Faks: +372 640 8926; E-post: info@tallinktakso.ee

Kinnitan esitatud andmete tõelevastavust.
Olen avaldanud AS-le Tallink Takso enda kohta käivat ülaltoodud informatsiooni vabatahtlikult ning annan käesolevaga
AS-le Tallink Takso minu vabal tahtel põhineva nõusoleku kõigi ülaltoodud isikuandmete ja delikaatsete isikuandmete (sh terviseseisundi andmete) töötlemiseks (sh kogumiseks, salvestamiseks, korrastamiseks ja säilitamiseks) eesmärgiga otsustada minuga töölepingu sõlmimise üle,
saada minu kohta lisainformatsiooni kolmandatelt isikutelt (sh endistelt tööandjatelt) ning minuga töölepingu sõlmimise korral täita töötajate kohta arvestuse pidamise kohustust, töösuhteid ja töötajatele kehtivaid sisereegleid, samuti tagada nende täitmist.
Olen teadlik õigusest saada nõudmisel juurdepääsu käesolevale ankeedile, samuti õigusest nõuda isikuandmete parandamist, käesoleva ankeedi hävitamist ja isikuandmete töötlemise lõpetamist.