Privaatsuspõhimõtted

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted (Privaatsuspõhimõtted) on koostatud, aitamaks Teil mõista, milliseid andmeid ja mis eesmärgil AS Tallink Takso kogub ning kuidas me neid kasutame (sh kaua andmeid säilitame) ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Kodulehel tallinktakso.ee (Koduleht) kogutakse järgmisi andmeid:

1) IP-aadress, millelt ühendus toimus ja ühenduse kuupäev ning kellaaeg.
2) Takso tellimisel Kodulehe vahendusel kellaajaliselt:  kliendi ees- ja perenimi /telefon/e-post/ kuupäev/kellaaeg/tellimuse algus- ja sihtkoht/võimalik lisainfo, nt reisijate arv.
3) Kui Te kontakteerute meiega läbi spetsiaalse kontaktivormi (tagasiside andmise vorm) Kodulehel, siis Teie poolt sisestatud ning meile edastatud andmeid: ees- ja perenimi/ telefon/e-post.

Maksekaardi (VIP-kaardi) tellimisel vabas vormis avalduse esitamisel info@tallinktakso.ee kogutavad andmed:  ees- ja perenimi/ isikukood/ telefon/ e-post/ kontakt-aadress.
Takso tellimisel telefoni teel kogutavad andmed: kliendi ees- ja perenimi /telefon/e-post/kuupäev/ kellaaeg/tellimuse algus- ja sihtkoht/võimalik lisainfo, nt reisijate arv.

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud personaalseid andmeid kasutame ainult Teiega kontakteerumiseks või teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks. Parema teeninduse tagamiseks võidakse teie kõned salvestada.

AS Tallink Takso kinnitab, et tagab isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

AS-ile Tallink Takso Teie poolt edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik Privaatsuspõhimõtetes määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kustutatakse, v.a juhul, kui nende säilitamine on nõutav õigusaktide või kummagi poole õiguste või kohustustega.

AS Tallink Takso kasutab kõiki ettevaatusabinõusid Teie isikuandmete kaitsmiseks.

Teil on õigus teada, milliseid personaalseid andmeid me Teie kohta hoiame. Teil on õigus neid andmeid parandada, muuta ja kustutada võttes AS-iga Tallink Takso ühendust alltoodud kontaktandmetel.

AS Tallink Takso kasutab Kodulehel väikesi tekstifaile (küpsiseid), mis sisaldavad Teie arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Teie jälgimiseks/tuvastamiseks. Ajutisi küpsiseid kasutatakse meie Kodulehe valikute meeldejätmiseks Teiepoolse  Kodulehe külastamise sessiooni ajal.

AS-il Tallink Takso on õigus Privaatsuspõhimõtteid vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Privaatsuspõhimõtted on kättesaadavad Kodulehel.
Kui Teil on küsimusi seoses Privaatsuspõhimõtetega, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@tallinktakso.ee või postiaadressil Kadaka tee 7, Tallinn 12915.